Aware Parenting

Ontwikkeld door Aletha Solter PhD
bezoek awareparenting.com/belgium

Aletha Solter PhD 

Is een Zwitsers-Amerikaanse ontwikkelingspsychologe die gestudeerd heeft bij Jean Piaget. Toen ze moeder werd wist ze dat ze niet wilde straffen, en ze wist ook dat ze haar kind wilde helpen zijn gevoelens te uitten, omdat ze de helende kracht van huilen zelf aan de lijve had ondervonden. Ze kon hier toen geen boeken over vinden dus heeft ze die zelf geschreven. 

Liza Pinson

Ik heb Aletha mogen ontmoeten, en zij heeft me gecertificeert om  haar werk verder uit te dragen. Haar duidelijke inzicht in de werking van hechting, spel en trauma heeft op mijn eigen leven en dat van mijn kind een grote impact gehad. Hierdoor heb ik een diep vertrouwen en grote waardering gekregen voor de natuur van het kind en de mens in het algemeen.  

“Goed ouderschap komt niet automatisch, wat wel automatisch komt is het opvoeden zoals we zelf opgevoed werden” – Aletha Solter

Ouderschap is net zo zeer voor ons een leer- en groeiproces als voor onze kinderen. Kijken naar jouw eigen kindertijd tijdens een Aware Parenting Consult kan een grote doorbraak geven om terug vanuit het hart te kunnen verbinden. 

Drie bouwstenen van Aware Parenting

door Aletha Solter, Ph.D.

Nederlandse Vertalting door Jürgen Peeters

 

Aware Parenting is een opvoedingsfilosofie die de potentie heeft om de wereld te veranderen. Gebaseerd op de meest recente onderzoeken en inzichten op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, stelt ze vele traditionele aannames over opvoeding in vraag en stelt ze een nieuwe benadering voor die een diepgaande verschuiving kan teweegbrengen in de relatie tussen een ouder en zijn of haar kind. Ouders die deze benadering volgen brengen kinderen groot die pienter, mededogend, bekwaam, geweldloos en vrij van drugs zijn. 

Drie bouwstenen

Hechtingsbevorderend ouderschap

 • Natuurlijke geboorte en vroege binding aangaan
 • Veel fysiek contact
 • Langdurige borstvoeding op vraag van het kind
 • Directe aandacht voor huilen
 • Sensitieve afstemming op het kind

Democratische discipline

 • Geen straffen (incl. Slaan, time-out en kunstmatige consequenties)
 • Geen beloningen of omkopingen
 • Zoeken naar onderliggende noden en gevoelens
 • Woede management voor ouders
 • Geweldloze conflicthantering (familievergadering, mediation e.d.)

Herstel van stress en trauma

 • Erkenning van stress en trauma (en onderliggende noden) als voedingsbodem voor gedrags- en emotionele problemen
 • Nadruk op preventie van stress en trauma
 • Erkenning van het helende effect van huilen, spel en lachen in de context van een liefdevolle relatie met de ouders
 • Respectvol en empathisch ontvangen van de emoties van kinderen

Nederlandstalige boeken over Aware Parenting

Babies weten wat ze willen

Aletha Solter PhD

babies weten wat ze willen

De taal van huilen

Aletha Solter PhD

De taal van huilen

Het ongedwongen kind

Aletha Solter PhD

Het ongedwongen kind

kinderen zijn geen puppy's

Jürgen Peeters 

Kinderen zijn geen Puppy's

Tien principes van Aware Parenting

door Aletha Solter, Ph.D.

Nederlandse vertaling door Jürgen Peeters

 

Aware Parenting is een opvoedingsfilosofie die de potentie heeft om de wereld te veranderen. Gebaseerd op de meest recente onderzoeken en inzichten op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, stelt ze vele traditionele aannames over opvoeding in vraag en stelt ze een nieuwe benadering voor die een diepgaande verschuiving kan teweegbrengen in de relatie tussen een ouder en zijn of haar kind. Ouders die deze benadering volgen brengen kinderen groot die pienter, mededogend, bekwaam, geweldloos en vrij van drugs zijn.

Tien principes van Aware Parenting

 1. Aware Parents vervullen de nood van hun kinderen aan fysiek contact, zonder zich zorgen te maken over het ‘verwennen’ van hun kinderen op dat vlak.
 2. Aware Parents accepteren de volledige range aan emoties bij kinderen en ontvangen zonder oordeel alle wijzen waarop kinderen hier uiting aan geven. Ze realiseren zich dat ze niet alle verdriet, boosheid of frustratie kunnen voorkomen. Ze weerhouden kinderen er niet van hun pijnlijke gevoelens te uiten door huilen of uitrazen.
 3. Aware Parents bieden leeftijdsgepaste stimulatie en vertrouwen er op dat kinderen leren op hun eigen tempo en manier. Ze pushen kinderen niet om sneller te ontwikkelen.
 4. Aware Parents moedigen hun kinderen aan om nieuwe vaardigheden te leren, maar oordelen niet over hun prestraties noch met kritiek, noch met prijzen.
 5. Aware Parents spenderen dagelijks tijd met hun kinderen waarop ze hun volle aandacht geven. In deze speciale tijd observeren, luisteren, antwoorden ze en nemen ze deel aan het spel van hun kinderen als ze daartoe uitgenodigd worden. Ze gaan de activiteiten van de kinderen niet sturen.
 6. Aware Parents beschermen hun kinderen voor gevaar, maar proberen niet al hun fouten, problemen of conflicten te voorkomen.
 7. Aware Parents moedigen hun kinderen aan om autnome probleemoplossers te worden en helpen enkel wanneer het nodig is. Ze lossen de problemen niet op voor de kinderen.
 8. Aware Parents stellen redelijke grenzen, gidsen kinderen met vriendelijke hand naar gewenst gedrag en overzien ieders noden bij het oplossen van conflicten. Ze controleren kinderen niet met straffen, beloningen, omkoping of bedreigingen van welke soort dan ook.
 9. Aware Parents zorgen voor zichzelf en zijn eerlijk over hun eigen noden en gevoelens. Ze offeren zichzelf niet op tot ze wrokkig worden.
 10. Aware Parents werken aan hun bewustzijn van de interferentie tussen pijn uit hun eigen kindertijd en hun vermogen om een goede ouder te zijn. Ze doen gewetensvolle inspanningen om zoveel mogelijk te voorkomen dat ze eigen pijn doorgeven aan hun kinderen.